DGIs Svømmeskolekoncept

 

I Gudhjem Idrætsforening bruger vi DGIs Svømmeskolekoncept.

Svømmeskolekonceptet er et gennemarbejdet og afprøvet koncept, der tager udgangspunkt i:
Grundfærdighederne: vejrtrækning, balance, elementskifte og bevægelse
De fire stilarter: butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl.

 
Personlig svømmebog:

Som forældre får I god mulighed for at følge jeres barns udvikling i og udenfor vandet. Alle børn i svømmeskolen får en personlig svømmebog. Bogen kan bruges til at synliggøre børnenes progression, da de efter hver svømmeprøve præmieres med klistermærker, efterhånden som de udvikler deres svømmefærdigheder. Derudover er der også sjove opgaver i svømmebogen.
(Pas godt på bogen - en ny koster kr. 80,-)

 
Mærkeprøver hvert kvartal:
Der er opstillet mål for, hvad børnene skal lære hvert kvartal for at sikre, at de hele tiden udvikler sig. Det er efter disse mærkeprøver, at børnene præmieres med klistermærker til svømmebogen.


Konceptet:
Konceptet er baseret på en grundtanke omkring bevægelse i vand,
der kort beskrevet kan oplistes således:

  • Man lærer først at bevæge sig i vand. Derefter lærer man at svømme.

  • Man lærer hurtigst og motorisk bedst at bevæge sig gennem udfordrende lege.

  • Børn motiveres desuden langt bedre gennem leg og lærer meget hurtigere, hvis de er motiverede.

  • Lege skal planlægges og struktureres, så de har et bestemt formål.

 

Hav disse punkter i baghovedet, når I ser undervisningen og børnenes reaktioner og udvikling. 

Vi bruger legen helt bevidst som værktøj, fordi den udvikler børnenes færdigheder langt bedre end ”banesvømning” som I måske husker det fra jeres egen svømmeindlæring.

DGI har testet modellen i flere, store klubber og tilbagemeldingen er den samme:

  • Børnene udfordres langt mere både mentalt og motorisk gennem målrettet leg end ved at svømme frem og tilbage.

  • Børnene er langt mere motiverede for undervisningen.

  • Når man går i gang med indlæringen af stilarter, foregår den langt hurtigere og mere effektivt.

Vi håber, vi med ovenstående forklaring kan komme nogle af spørgsmålene omkring ”leg i undervisningen” i møde.

 

Kort sagt: JA – vi leger rigtig meget. Det gør vi, fordi det giver bedre resultater. Og vi har en klar plan med vore lege.

 

Skulle I have spørgsmål til konceptet, kan I henvende jer til den enkelte instruktør :)