Referat Generalforsamling 2019

Referat fra Gudhjem Idrætsforenings generalforsamling 14/3 2019

Dagsorden iflg. vedtægterne, disse findes på www.gudhjem-if.dk

Valg af dirigent: Michael

Der blev aflagt beretning fra formanden Karin Kofoed

Børne og unge udvalgs beretning aflagt af Carina Bech

Den afgående kasserer Torben Ruberg fremlagde regnskab. Viser med tydelighed vores evne til at satse på nye ideer..nogle mere bæredygtige end andre..men alt tager tid.... og nye tiltag skal ses an.. men godt eksempel er vores havfrue hold som startede ganske småt men hvor der nu er 2 hold.. og det er hele vores ide: at kunne tilbyde en bredvifte af aktiviter.. nogle genererer et stort overskud til at dække med mindre hold...

Indkomne forslag: Torben forslår at man betaler et kontingent for at være medlem af foreningen udover kontingent for deltagelse på holdene.
Forslaget blev nedstemt.
Torben forslår vi fortsætter med halvårskontingent, en lille prisstigning, men at det skal være dyrere at gå på de hold der ikke er mange på.
Forslaget blev nedstemt

Valg af bestyrelse
Carina Kofod Bech trækker sig fra udvalget
Torben Ruberg trækker sig fra udvalget
Heidi Marker fortsætter
Anette Greve fortsætter
Mette Thunberg fortsætter
Karin Kofoed fortsætter
Som ny kasserer blev valgt Karina Hofmann
Nye bestyrelses medlemmer
Else Steffin
Michael Hofmann.
Bestyrelses suppleant Gitte Giesse
Revisor suppleant Emil

Tak for god ro og orden
Karin Kofoed